БЕЗПЛАТНИ КЛУБОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

 НОВИНИ
logo.png

12-16 май

2021

logo color print.jpg

12 юни

2021

ПОДКРЕПИ CODERDOJO
BULGARIA
С ПОДКРЕПАТА НА

© 2019 by CoderDojo Bulgaria

  • https://www.facebook.com/CoderDojoBu