DOJO @Community

Dojo @Community е детска работилница, където децата правят първи стъпки в програмирането и технологиите.

Къде?

@TelerikAcademy: бул. „Александър Малинов“ 31, София

 

​Какво?

Започваме да програмираме със Scratch, искаме да вмъкнем и занимания по STEAM. 

От новата година ще се запознаем и с Micro:Bit.

Кога?

Работилниците се провеждат приблизително два пъти месечно, в неделя

 

За кого?

За деца във възраст 2-3 клас

 

Капитани: Теодора Гегова и Деница Тонева 

Контакти:

tedy_sl@abv.bg

denitsatoneva@yahoo.com 

Капитан: Теодора и Деница

 

Стани ментор, за да можем да включим повече деца.

© 2019 by CoderDojo Bulgaria

  • https://www.facebook.com/CoderDojoBu