Scratch - две учебни програми, предназначени за деца:

1) Основно ниво

2) Средно ниво

 

Всяка учебна програма е с продължителност от 5 работилници по 90 минути всяка. 

Среда за програмиране https://scratch.mit.edu

Език: Български 

 

Какво е Scratch?

 

Scratch е среда за програмиране, позволяваща да се създават анимации, интерактивни игри и да се разказват истории. За да се програмира със Scratch, не е нужни предварителна подготовка и познания по програмиране, тъй като вместо писане на код се използват предварително зададени блокчета, подобно на пъзел. Дизайнът на средата е опростен, което дава възможност с нея да работят и малки деца. Scratch позволява на децата, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация, лесно да усвоят принципите на визуалното програмиране. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като по този начин обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

 

Основно ниво:

1. Запознай се с програмирането

2. Запознай се със SCRATCH

3. Анимирай името си

4. Нека да летим

5. Да правим музика

Средно ниво:

1. Криеница

2. Познай числото

3. Виртуален любимец

4. Хвани топчето

5. Аквариум

 

SCRATCH OСНОВНО НИВО

1. Запознай се с програмирането

Каква е разликата между софтуер и хардуер, какво е алгоритъм и програмист?

Какви са основните помнятия в програмирането: последователност от действия, цикъл, условие.

INTRO - sushi card-1
INTRO - sushi card-1
press to zoom
INTRO - sushi card-2
INTRO - sushi card-2
press to zoom
Basic comands- sushi card
Basic comands- sushi card
press to zoom
 

2. Запознай се със SCRATCH

Какво да правим в SCRATCH, когато го отворим за първи път. 

Къде да го намерим, как да запишем проекта си, основни команди.

Scratch Intro - sushi card-1
Scratch Intro - sushi card-1
press to zoom
Scratch Intro - sushi card-2
Scratch Intro - sushi card-2
press to zoom
 

3. Анимирай името си:

Игра, в която анимираш своето име. Всяка от буквите може да прави едно от тези неща: да променя цвета си при натискане, да се върти, да издава звук, да танцува, да променя големината си, да се натиска, да се плъзга.

Анимирай името си
Анимирай името си
press to zoom
Анимирай името си
Анимирай името си
press to zoom
Анимирай името си
Анимирай името си
press to zoom
 

4. Направи го да лети:

Игра, в която имаш летящ герой, който можеш да управляваш със стрелките. Фонът се сменя и създава впечетление за движение. Събираш предмети за точки.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
 

5. Да правим музика:

Игра, в която имаш летящ герой, който можеш да управляваш със стрелките. Фонът се сменя и създава впечетление за движение. Събираш предмети за точки.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

SCRATCH СРЕДНО НИВО

1. Криеница:

Игра, в която 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

2. Познай числото

Игра, в която 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

3. Виртуален любимец

Игра, в която 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

4. Хвани топчето

Игра, в която 

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

5. Аквариум

Игра с аквариум, в които плуват лоша и добра рибка. Добрата рибка се управлява от теб, а лошата от компютъра. Когато добрата рибка бъде докосната от лошоата, тя изчезва защото е изядена. След като изчака 3 секунди отново се появява и играта продължава.

Aquarium - sushi card-1
Aquarium - sushi card-1
press to zoom
Aquarium - sushi card-2
Aquarium - sushi card-2
press to zoom