top of page

Scratch - две учебни програми, предназначени за деца:

1) Основно ниво

2) Средно ниво

 

Всяка учебна програма е с продължителност от 5 работилници по 90 минути всяка. 

Среда за програмиране https://scratch.mit.edu

Език: Български 

 

Какво е Scratch?

 

Scratch е среда за програмиране, позволяваща да се създават анимации, интерактивни игри и да се разказват истории. За да се програмира със Scratch, не е нужни предварителна подготовка и познания по програмиране, тъй като вместо писане на код се използват предварително зададени блокчета, подобно на пъзел. Дизайнът на средата е опростен, което дава възможност с нея да работят и малки деца. Scratch позволява на децата, докато се забавляват с изображения, звуци и анимация, лесно да усвоят принципите на визуалното програмиране. Scratch дава свобода за моделиране на различни обекти от околната среда, като по този начин обогатява културата на децата и развива творческото мислене и уменията за комуникация.

 

Основно ниво:

1. Запознай се с програмирането

2. Запознай се със SCRATCH

3. Анимирай името си

4. Нека да летим

5. Да правим музика

Средно ниво:

1. Криеница

2. Познай числото

3. Виртуален любимец

4. Хвани топчето

5. Аквариум

B1

SCRATCH OСНОВНО НИВО

1. Запознай се с програмирането

Каква е разликата между софтуер и хардуер, какво е алгоритъм и програмист?

Какви са основните помнятия в програмирането: последователност от действия, цикъл, условие.

B2

2. Запознай се със SCRATCH

Какво да правим в SCRATCH, когато го отворим за първи път. 

Къде да го намерим, как да запишем проекта си, основни команди.

B3

3. Анимирай името си:

Игра, в която анимираш своето име. Всяка от буквите може да прави едно от тези неща: да променя цвета си при натискане, да се върти, да издава звук, да танцува, да променя големината си, да се натиска, да се плъзга.

B4

4. Направи го да лети:

Игра, в която имаш летящ герой, който можеш да управляваш със стрелките. Фонът се сменя и създава впечетление за движение. Събираш предмети за точки.

B5

5. Да правим музика:

Игра, в която имаш летящ герой, който можеш да управляваш със стрелките. Фонът се сменя и създава впечетление за движение. Събираш предмети за точки.

SCRATCH СРЕДНО НИВО

1. Криеница:

Игра, в която 

2. Познай числото

Игра, в която 

3. Виртуален любимец

Игра, в която 

4. Хвани топчето

Игра, в която 

5. Аквариум

Игра с аквариум, в които плуват лоша и добра рибка. Добрата рибка се управлява от теб, а лошата от компютъра. Когато добрата рибка бъде докосната от лошоата, тя изчезва защото е изядена. След като изчака 3 секунди отново се появява и играта продължава.

bottom of page