top of page

КАКВО Е CODERDOJO BULGARIA

 

CoderDojo Bulgaria е официалният представител на голямото семейство на CoderDojo - глобална мрежа в над 60 държави от безплатни детски клубове по програмиране.

 

CoderDojo Bulgaria се организира от екип от доброволци, с подкрепата на Дигитална национална коалиция.

 

Основната ни цел е да създадем активна мрежа от доджо клубове в цяла България, където деца на възраст от 7 до 17 години да опознават възможностите на технологиите с помощта на ментори-доброволци. Процесът на учене в доджо клубовете е непринуден, изключително забавен и съобразен с възрастта и нивото на децата.

 

Всеки доджо клуб, ръководен от капитан-доброволец, е уникален сам по себе си.

 

Общото между всички клубове е, че в тях децата от най-ранна възраст, с подкрепата на ментори-доброволци, опознават възможностите на технологиите, придобивайки неусетно нови знания разработвайки свои проекти.

 

Малките нинджи развиват и не по-малко важни ключови умения: да разрешават проблеми, да работят в екип, да осъщестяват идеите си и да ги представят, както и самите те да се превръщат в обучители.

Защо програмирането е важно за децата?

 

Ученето на факти, в свят, където Google отговаря, е все по-маловажно. Нужно е да са развиват умения, които ще дадат възможност на децата да успеят в утрешния ден. Едно от тези умения е програмирането.

 

Значението на програмиране се превръща в обект на нарастващо международно осъзнаване и все повече страни въвеждат програмирането като задължителен предмет в училище още от 1 клас.

 

В бъдеще непознаването на компютърния език ще бъде съизмеримо с това да си неграмотен, а само след 4 години 95% от всички професии ще изискват дигитални умения. 

Обучението по програмиране е като това по всеки един чужд език, трябва  да се практикува и да се учи. Езикът отваря врати към света, а програмирането позволява да владееш силата на технологиите и да променяш света.

 

Децата в CoderDojo са изобретатели и откриватели, които независимо каква професия изберат, ще са активна част от утрешния свят.

 

bottom of page