top of page

БЕЗОПАСНОСТ В ИНТЕРНЕТ

Убедени сме, че в днешно време да научим децата как да са в безопасност в онлайн средата, е толкова важно както ги учим как да са в безопасност във физическата среда. Същевременно, ние като родители трябва също да сме наясно за рисковете, които крие онлайн пространството за децата ни и за нас самите.

Игра: Безопаност в интернет

Наръчник: Безопаност в интернет

BG Online_Safety_Ninjas-2

BG Online_Safety_Ninjas-2

BG Online_Safety_PARENTS-2

BG Online_Safety_PARENTS-2

BG Online_Safety_Ninjas-1

BG Online_Safety_Ninjas-1

BG Online_Safety_PARENTS-1

BG Online_Safety_PARENTS-1

bottom of page