​При наличие на свободни места в доджо клубове, те ще бъдат обявени

Въведение в Scratch

Доджо клуб, подходящ за деца 2-4 клас, с малко или без опит в програмирането

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър с инсталиран Scratch

*Преди стартирането на клуба, децата трябва да преминат подготвителен базов курс с родителите си. (насоки ще получите след успешна регистрация).

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

11:00 ч. - 12:15 ч.

 • 10 Октомври

 • 24 Октомври

 • 07 Ноември

 • 21 Ноември

 • 05 Декември 

Въведение в Micro:Bit

Доджо клуб, подходящ за деца 3-6 клас, с или без опит в програмирането

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър и устройство Micro:Bit

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

11:00 ч. - 12:15 ч.

 • 10 Октомври

 • 24 Октомври

 • 07 Ноември

 • 21 Ноември

 • 05 Декември 

Алгоритмично програмиране с Java

Доджо клуб, подходящ за деца 2-4 клас, с или без опит в програмирането

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър

**Ментор - Симеон Петков, доказана нинджа (ученик) от CoderDojo България

Представяне: https://www.youtube.com/watch?v=mlL8UWgyJFI&feature=youtu.be

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

11:00 ч. - 12:00 ч.

 • 10 Октомври

 • 24 Октомври

 • 07 Ноември

 • 21 Ноември

 • 05 Декември

 • 19 Декември

 

Програмиране, което развива логическото мислене. Изпълнението на логическо действие с оптимален алгоритъм е по-бързо от неговото изпълнение с неоптимален. Алгоритмичното програмиране е насочено към най-бързото изпълнение на стъпките в програмата.

Първи стъпки с Micro:Bit

Доджо клуб, подходящ за деца 3-6 клас, с или без опит в програмирането

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър и устройство Micro:Bit

**Ментор - Габриела Петрова, доказана нинджа (ученик) от CoderDojo България

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

14:00 ч. - 15:00 ч.

 • 10 Октомври

 • 24 Октомври

 • 07 Ноември

 • 21 Ноември

 • 05 Декември

 • 19 Декември

 

Micro:bit е миникомпютър с размерите на половин кредитна карта, който е проектиран и предназначен да подпомогне децата в първите им стъпки в програмирането. Подходящ е за часовете по компютърно моделиране. Притежава множество вградени сензори, които да направят програмирането интересно.

Разработка на игри със Scratch v3.0

Доджо клуб, подходящ за деца 2-4 клас, с малко или без опит в програмирането

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър с инсталиран Scratch

**Преди стартирането на клуба, децата трябва да преминат подготвителен базов курс с родителите си. (насоки ще получите след успешна регистрация).

***Ментори - Боян Гогов и Дамян Владев, доказани нинджи (ученици) от CoderDojo България

Представяне: https://youtu.be/Z5GnswWwgrU

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

16:30 ч. - 17:30 ч.

 • 10 Октомври

 • 24 Октомври

 • 07 Ноември

 • 21 Ноември

 • 05 Декември 

 • 19 Декември

Разработка на игри със Scratch v3.0

Доджо клуб, подходящ за деца 2-4 клас, с малко или без опит в програмирането

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър с инсталиран Scratch

**Преди стартирането на клуба, децата трябва да преминат подготвителен базов курс с родителите си. (насоки ще получите след успешна регистрация).

***Ментор - Емануел Олимпиев, доказана нинджа (ученик) от CoderDojo България

Представяне: https://youtu.be/oc2dbCbGt1A

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

18:00 ч. - 19:00 ч.

 • 10 Октомври

 • 24 Октомври

 • 07 Ноември

 • 21 Ноември

 • 05 Декември 

 • 19 Декември

Разработка на игри с Java Script

Доджо клуб, подходящ за деца 4-8+ клас, с основен опит в програмирането с JavaScript

*Необходимо е всяко дете да разполага с компютър

**Ментор - Йоан, доказана нинджа (ученик) от CoderDojo България

Представяне: https://www.youtube.com/watch?v=384CDVq-BEE&feature=youtu.be

Работилниците се провеждат онлайн

 

Кога?

 

17:00 ч. - 18:00 ч.

 • 11 Октомври

 • 25 Октомври

 • 8 Ноември

 • 22 Ноември

 • 6 Декември

 • 20 Декември

 

Програмирането на игра изисква значителни умения в софтуерното инженерство, както и специализация в една от следните области, които се припокриват до голяма степен, за да се създаде игра: симулация, компютърна графика, изкуствен интелект, физика, звуково програмиране и въвеждане. Основните знания, необходими за реализирането на една игра, ще бъдат разгледани и представени по време на работилниците.

Please reload

© 2019 by CoderDojo Bulgaria

 • https://www.facebook.com/CoderDojoBu