При наличие на допълнителни свободни места в клубовете, те ще бъдат обявявани в течение на учебната година.

При наличие на нови клубове и нови часове, те ще бъдат обявявани в течени на учебната година.  

Не забравяйте, доджо клубовете са безплатни, те се ръководят от доброволци, менторите, които се занимават с децата също са доброволци!

DojoGirls cover (4).png

DojoGirls 
12.3.2022 от 12 ч. виртуално
работилници подходящи за момичета 8-15 г.