При наличие на допълнителни свободни места в клубовете, те ще бъдат обявявани в течение на учебната година.

При наличие на нови клубове и нови часове, те ще бъдат обявявани в течени на учебната година.  

Не забравяйте, доджо клубовете са безплатни, те се ръководят от доброволци, менторите, които се занимават с децата също са доброволци!

Часът на програмирането (5).png

Часът на програмирането със SAP
18.12.2021 от 11 ч. и от 12 ч. в Zoom 
работилница подходяща за деца 1-6 клас