top of page

НЯМА скоро предстоящи събития, отворени за посетители.

При наличие на допълнителни свободни места в клубовете, те ще бъдат обявявани в течение на учебната година.

При наличие на нови клубове и нови часове, те ще бъдат обявявани в течени на учебната година.  

Не забравяйте, доджо клубовете са безплатни, те се ръководят от доброволци, менторите, които се занимават с децата също са доброволци!

bottom of page