Регистрацията за свободни места в доджо клубовете ще бъде активна на 29 септември в 11:00 ч. и ще е активна до изчерпване на свободните места. Понякога това се случва за секунди, друг път за минути или дни. 

При наличие на допълнителни свободни места в клубовете, те ще бъдат обявявани в течение на учебната година.

При наличие на нови клубове и нови часове, те ще бъдат обявявани в течени на учебната година.  

Не забравяйте, доджо клубовете са безплатни, те се ръководят от доброволци, менторите, които се занимават с децата също са доброволци!

scratch-og_edited.jpg

Напреднали

Dojo @Scratch:напреднали
Клуб, подходящ за деца 3 клас и нагоре, които имат опит с програмирането в Scratch

Допълнителна информация: https://www.coderdojo.bg/schratch-advanced

download.png

.

Dojo @Micro:Bit
Клуб, подходящ за деца 3 клас и нагоре, които имат опит с програмирането. 

Допълнителна информация: https://www.coderdojo.bg/microbit