​При наличие на свободни места в доджо клубове, те ще бъдат обявени

Деца 1-3 клас,

които НЕ ПОСЕЩАВАТ доджо клуб

10 - 13 декември

Серия от безплатни онлайн тех работилници за деца на възраст 7-14 г. - с и без опит в програмирането

Деца 4-8 клас,

които НЕ ПОСЕЩАВАТ доджо клуб

10 - 13 декември

Серия от безплатни онлайн тех работилници за деца на възраст 7-14 г. - с и без опит в програмирането

Деца 1-3 клас,

които ПОСЕЩАВАТ

доджо клуб

10 - 13 декември

Серия от безплатни онлайн тех работилници за деца на възраст 7-14 г. - с и без опит в програмирането

Деца 4-8 клас,

които ПОСЕЩАВАТ

доджо клуб

10 - 13 декември

Серия от безплатни онлайн тех работилници за деца на възраст 7-14 г. - с и без опит в програмирането

© 2019 by CoderDojo Bulgaria

  • https://www.facebook.com/CoderDojoBu