​При наличие на свободни места в доджо клубове, те ще бъдат обявени

Kids Game Jam 2021

международен хакатон за създаване на игри

за деца 7-17 г.

12-16 май 2021 г. 

Допълнителна информация: coderdojo.bg/kgj21

© 2019 by CoderDojo Bulgaria

  • https://www.facebook.com/CoderDojoBu