top of page

ВЪПРОСИ ЗА МЕНТОРСТО В CODERDOJO

 

Какво е ментор?

 

Менторът е модел за подражание, съветник и приятел.

Менторът е нещо повече от учител по програмиране. Менторът мотивира, вдъхновява и помага на децата в CoderDojo да опознаят и да обикнат технологиите.

 

Защо да бъда ментор?

 

Ще бъдеш вдъхновение за децата и ще им помогнеш да развият базови дигителни умения –изключително необходими за съвременния технологичен свят.

Ще развиеш уменията си за общуване. Ще изпиташ удовлетворение от споделянето на собствените си знания. Ще съпреживееш  емоциите на децата. Ще получиш свежа перспектива за света.

Ще станеш част от голямото семейство на CoderDojo, ще намериш нови приятели и ще се забавляваш.

 

Какво прави менторът?

 

Един ментор помага на група деца да изпълнят задачите си по програмиране по време на работилницата. Менторът дава насоки и съвети, слуша, насърчава и помага, когато детето има затруднения. Обяснява базови понятия в програмирането като алгоритъм, цикъл, условие, променлива и т.н.

Не е нужно да си експерт в програмирането. Важно е да си спокоен и да имаш търпението да обясняваш на деца.

 

Как да бъда ментор?

 

  1. Регистрирай се. 

  2. Ще ти изпратим календар за предстоящите работилници.

  3. 7 дни преди всяка работилница  ще получаваш имейл от нас дали ще се включиш като ментор, на който да отговориш с ДА, НЕ или НЕ ЗНАМ.

  4. Когато потвърдиш участие, ще ти изпратим темата и задачите за работилницата!

  5. Ела 15 минути преди началото на работилницата!

  6. Научи децата на нещо ново и се забавлявайте заедно!

 

А ако съм потвърдил и не дойда?

 

Ако не ни предупредиш, няколко деца ще останат без ментор.

Когато ни предупредиш предварително, че няма да успееш да дойдеш, ние ще ги разпределим при други ментори.

 

 

 

 

Какво е CoderDojo? 

 

CoderDojo България е доброволческа мрежа от безплатни клубове по програмиране за деца от 7 до 17 години и е част от голямото семейство на CoderDojo - глобална мрежа в над 60 държави.

 

Целта е от най-ранна възраст децата да опознават възможностите на технологиите с подкрепата на ментори като неусетно развиват опознавателните си умения и придобиват нови знания с помощта на различни и забавни проекти.

 

Децата развиват ключови предприемачески умения, учейки се сами да разрешават проблеми, да работят в екип,  да представят идеите си и самите те да се превръщат в обучители.

bottom of page